بیست و ششمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران

تعداد زیادی از چشم پزشکان از سراسر ایران به طور گسترده در کنگره ای که در تاریخ 12 تا 15 دسامبر 2016 در مرکز همایش های رازی در تهران برگزار شد، به منظور به روز کردن خود با آخرین یافته های چشم پزشکی و گلوکوم شرکت کردند.

شرکت های مختلفی از جمله شرکت های ایرانی و بین المللی محصولات خود را درکنگره معرفی کردند. با این حال رستا ایمن دارو، به عنوان نماینده انحصاری محصولات apotex  فرصتی برای معرفی محصول با کیفیت Apo-Brimonidine به پزشکان دراختیار داشت.

Apo-Brimonidine در مقایسه با دیگر معادلهای خارجی موجود، ارزان تر است و به همین علت، Apo-Brimonidine به طور چشمگیری توسط چشم پزشکان پذیرفته شد. علاوه بر این، Apo-Brimonidine در تمام مجلات پزشکی تبلیغ شده که تاثیر زیادی بر بازدید کنندگان داشت.