کنگره داروهای ضد هایپرگلیسمی دیابتی خوراکی

کنگره دیابت نشان دهنده آخرین روش های پیشگیری و درمان دیابت نوع 2 است. کنگره در 5 ژانویه 2017 توسط انجمن غدد درون ریز ایران در مورد تازه های مدیریت دیابت برگزار شد که توسط دکتر هاشمی، رئیس انجمن غدد درون ریز ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. همه شرکت های شناخته شده در زمینه دیابت در کنگره حضور داشتند.

تیم APotex آپو متفورمین را به عنوان درمان اولیه داروهای ضد هایپرگلیسمی خوراکی با حداقل عوارض موجود در بازار دارویی ایران معرفی کرد. پزشکان علاقه خود را نسبت به بازگشت آپو متفورمین به ایران نشان دادند