رستا ایمن دارو فرصتی مناسب برای کارفرمایان است و هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی/جنسیت، منشاء ملی/نژاد، سن، ناتوانی، وضعیت زناشویی و جانبازی را منع می کند. برای اطلاعات بیشتر درباره حمایت از فرصت های شغلی برابر، لطفا با ما تماس بگیرید:

info@rastadaroo.co

شرکت رستا ایمن دارو همیشه به دنبال نیروهای جوان، پر انرژی و نامجو است. اگر احساس می کنید می توانید بخشی از تیم ما باشید رزومه خود را به careers@rastadaroo.co  ارسال نمایید.